حجم فایل: 350MB نوع : حجمی قیمت: 4,102 ریال افزودن به سبد خرید


مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)

مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)

مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)، مستندی در مورد چگونگی استفاده از فناوری ها در جامعه ی امروز می باشد. مستند جالب و مدرن بیش از 650 قسمت یک ساعته را پوشش میدهد که موضوعات مختلفی همچون علم، فناوری، الکترونیک  مکانیک، مهندسی، معماری، صنعت و ... را شامل می شود.


<a href='http://118file.com/list.aspx?cat=68773&key=documentary' target='_blank' title='مستند' >مستند</a> جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)1

مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)

مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)، در این قسمت به پیشرفت علم و تکنولوژی در بیابان پرداخته شده است. بیابان به نوعی سرزمین خشک و کم باران در جغرافیای کره زمین گفته میشود که به خاطر بارندگی سالیانه کم، پوشش گیاهی کمی دارد که در آن جریان هوا بسیار خشک است. بیابان ها گاهی اوقات به عنوان گرم یا سرد ، نیمه خشک یا ساحلی طبقه بندی میشوند و یکی از ویژگی های بارز آن درجه حرارت بالا در طول تابستان است. اما مفهوم این سرزمین با سرنوشت انسان پیوند خورده است. شما در مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر) خواهید دید، این سرزمین بی حاصل به مناطقی تبدیل شده اند که میتوان از آنها بهره برداری های فراوانی انجام داد. زیرا نزیک به 40 درصد از سطح کره ی زمین را بیابان ها فراگرفه اند اما با پیشرفت علم و تکنولوژی ، این سرزمین ها به شهرها و کشورهای پیشرفته تبدیل شده اند. مردم در طول هزاران سال تلاش کرده اند که در بیابان ها و زمین های نیمه خشک زندگی ایجاد کنند. عشایر گله های خود را به هرکجا که چرا در دسترس است برده اند تا فرصت هایی برای زندگی بهتر در بیابان فراهم سازند. پیشرفت علم فرصت ها ، ایده های جدیدتری را ارائه کرده است تا بتوان از بیابان ها حداکثر استفاده را انجام داد. اکنون تکنولوژی در قرن بیستم این فرصت ها را ایجاد کرده. برای مثال تبدیل شدن لاس وگاس به یک جامعه ی چند میلیارد دلاری با قدرت هیدرولیکی سد هوور یا مناطق  خشک و ویران کالیفرنیا، مکزیک که اکنون به علت آبیاری پیشرفته به زیر سطح کشت رفته است. مستند جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر) همچنین نگاهی به چگونگی تحول زندگی در جوامع بیابانی و بررسی آخرین تجهیزات در این مناطق دارد.

<a href='http://118file.com/list.aspx?cat=68773&key=documentary' target='_blank' title='مستند' >مستند</a> جالب و مدرن ( تکنولوژی در کویر)1مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه