حجم فایل: 503MB نوع : حجمی قیمت: 5,895 ریال افزودن به سبد خرید


مجموعه MVC Frameworks for Building PHP Web Applications

مجموعه آموزشی MVC Frameworks for Building PHP Web Applications محصول شرکت لیندا می باشد.
لیست سرفصلهای آموزشی:

Introduction
Welcome
What you should know
Using the exercise files
Installing Apache, MySQL, and PHP
1. About PHP Framework
Why use a framework?
MVC is the MVP
Framework concepts
Finding the right solution
Comparing Zend, Symfony, CakePHP, and CodeIgniter
2. Introducing Zend Framework
Intro to Zend 1.11 and the 2.0 beta
Zend concepts, advantages, and issues
Zend components
Zend flow and architecture
3. Using Zend Framework
Downloading and setting up Zend Framework
The development environment
Creating a project
The view
The model
Controller, form, and actions
Taking it from here
4. Introducing Symfony
Intro to Symfony 2.0
Symfony concepts, advantages, and issues
Symfony components
Symfony flow and architecture
5. Using Symfony
Downloading and setting up Symfony
Routing, controllers, and bundles
The view: Twig and templates
The model: Doctrine
Form and actions
Taking it from here
6. Introducing CodeIgniter
Intro to CodeIgniter 2.1
CodeIgniter concepts, advantages, and issues
CodeIgniter classes
CodeIgniter flow and architecture
7. Using CodeIgniter
Downloading and setting up CodeIgniter
The model
The controller
The view
Forms and making it all work
Taking it from here
8. Introducing CakePHP
Intro to CakePHP 2.0
CakePHP concepts, advantages, and issues
CakePHP components
CakePHP flow and architecture
9. Using CakePHP
Downloading and setting up CakePHP
The model
The controller
The view and the FormHelper
Making it all work
Taking it from here
Conclusion
Goodbye


مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه

  1. انیمیشن باب اسفنجی در اعماق
  2. مستند NG Destination Extreme BluRay
  3. انیمیشن پارانورمن- ParaNorman 2012
  4. بازی Primordia مرد افسانه ای
  5. بازی Ghost Recon Future Soldier
  6. بازی پرندگان خشمگین- Angry Birds v2.0.2
  7. بازی Skyrim
  8. مستند Waffen SS
  9. کلاه قرمزی 91
  10. انیمیشن شاهزاده خانم سوان عید کریستمس