حجم فایل: 1382MB نوع : حجمی قیمت: 16,195 ریال افزودن به سبد خرید


آموزش انیمیشن کاراکترها از Swining به Platform با استفاده از Ik و FK در Maya

این مجموعه به آموزش انیمیشن کاراکترها از swining به platform با استفاده از تکنیکهای مهارتی موجود در IKو FK می پردازد.

مباحث:
بازبینی و معرفی پروژه
اهداف متحرک سازی
انیمیشن کاراکترها در platform
متحرک سازی تا مرحله پایانی
تقویت اعضاء:پا،اعضای فوقانی پا
بررسی فنون ،انیمیشن سازی،تقویت و تکمیل متحرک سازی اعضا
نرم افزار مورد استفاده در این مجموعه از آموزش Maya 2011 و نسخه های بالاتر آن است.

عنوان: Exploring Animation Maya 2011 Animating Swinging Character
کمپانی:Digitaltutors
زبان:انگلیسی

What you will learn
In this collection of lessons we will learn how to animate a swinging
character. In this course, we will create an animation of a character
swinging to a platform. Step by step, we will create this performance while
covering various techniques that will help you improve your animation skill
set. Techniques like: how to block in your extremes so that finalizing the
animation becomes a faster process, improving arcs in the movement of your
characters, animating between IK and FK modes, and overall we will learn
how to animate with proficient workflows! By the end of this course, you
will have the knowledge you need to create polished animations at a faster
pace.


مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه

  1. مستند گشتاپو
  2. بازی Easter Eggztravaganza 2
  3. کارتون دیوانه بازی در ماداگاسکار
  4. انیمیشن همسایه من Totoro
  5. بازی Trade Mania 2
  6. بازی The Secret of the Nautilus
  7. بازی Virtual Families 2 Our Dream House
  8. بازی Vampire Legends The True Story of Kisolova
  9. بازی Vampire Secrets: Eternal Love
  10. بازی Viking Brothers