حجم فایل: 532MB نوع : حجمی قیمت: 12,469 ریال افزودن به سبد خرید


آموزش اصول مدیریت در کلاس درس

آموزش اصول مدیریت در کلاس درس

یک معلم باید چه اقداماتی انجام داده تا مدیریت کلاس درس خود را در سطح خوبی حفظ کند؟ چگونه می توان دانش آموزان را با نحوه قوانین و انتظارات شما تنظیم کرد؟ چگونه می توان دانش آموزان را تشویق کرد تا رفتارها و نگرش های خود را به کار گیرند سپس در کلاس خود موفق شوند؟ چگونه می توانید مطمئن باشید که انرژی خود را بر روی موضوعاتی قرار می دهید که بیشترین تأثیر را بر یادگیری دارند؟شما باید بدانید که به کارگیری چندین استراتژی، جهت به دست آوردن توجه دانش آموزان، بخش مهمی از مجموعه ابزارهای مدیریت کلاس درس برای معلم است همچنین پرورش روابط قوی و سازگار با دانش آموزان می تواند به معلمان جدید کمک کند تا پایه های محکمی برای سایر استراتژی های مدیریت کلاس درس ایجاد کنند زیرا دانش آموزان در محیط هایی که در آن احساس احترام، حمایت و ارزش می کنند، بهترین ها را یاد می گیرند.آموزش اصول مدیریت در کلاس درس - آموزش اصول مدیریت در کلاس درس

برای کمک به دانش آموزان در یک محیط بی خطر، مثبت و باز در کلاس درس، ایجاد یک محیط مثبت و تشویق دانش آموزان نسبت به فعالیت های کلاسی پیشنهاد میشود. در دوره آموزش اصول مدیریت در کلاس درس، مربی آرون به شما نشان می دهد که چگونه برای ایجاد محیط های تمرکز یادگیری با به حداقل رساندن رفتار خارج از کار و افزایش مشارکت دانش آموزان قدم بردارید. این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا به توسعه ویژگی های مدیران در کلاس درس موثر، کاهش حواس پرتی، آموزش معلومات و در صورت لزوم کاهش مشکلات دانش آموزان بپردازید. آرون راهنمایی هایی برای ایجاد یک کلاس درس مثبت فراهم می کند که دانش آموزان را برای موفقیت در هر جا که می روند، تعیین می کند.


آموزش اصول مدیریت در کلاس درس - آموزش اصول مدیریت در کلاس درس

در طول دوره آموزش اصول مدیریت در کلاس درس، برخی از بهترین شیوه ها، روال ها و حتی نظریه هایی که می تواند به ایجاد محیط های کلاس درس کمک کند و موفقیت دانش آموزان را تقویت کند برای شما پوشش داده میشود. و درادامه به نمونه های آموزشی نگاه خواهید کرد که از تجربیات شخصی در کلاس درس، همچنین از کارشناسان مدیریت کلاس در سراسر جهان برگرفته شده است. سپس ایدئولوژی های مختلفی در مورد چگونگی کمک به دانش آموزان در محیط کلاس درس ارائه خواهد شد که میتواند کمک بزرگی برای انجام یک مدیریت خوب از کلاس درسی شما باشد.
مشاهده تصاویر این فایل:

فایلهای مشابه